Ubuntu

Het Afrikaanse woord Ubuntu staat voor: “ik ben omdat wij zijn”.

In Afrika is het samenleven en samenwerken doordrongen van de Ubuntu levensstijl. Ubuntu is kort voor ‘Umuntu Ngumntu Ngbantu’.

Ubuntu is het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

“Ubuntu is about the essence of being human, it is part of the gift that Africa will give the world. We believe that a person is a person through another person that my humility is caught up, bound and inextricably in yours. When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself” (aartsbisschop Desmond Tutu, 2008).
Bron: Op soek naar Ubuntu, door Annette Nobuntu Mul, 2018

In de coach opleiding heb ik Annette ontmoet en haar verhaal gehoord over hoe zij gegrepen werd door Afrika op het moment dat ze daar voor het eerst aankwam. Ze schrijft boeiende verhalen over mensen die ze is tegen gekomen op haar reizen door Afrika en over hoe ze zich daar thuis ging voelen. Door haar boek ging ik begrijpen wat Ubuntu betekent.

In 2019 maakte ik een reis door Zuid-Afrika en heb iets kunnen zien en meemaken van de saamhorigheid van de bevolking. Hoe mensen leven, met elkaar en voor elkaar, hoe ze op straat plezier maken en hoe gastvrij Afrikanen kunnen zijn.

Het gedachtegoed van Ubuntu, zoals Nelson Mandela het ons heeft voorgeleefd, is van onschatbare waarde. De kleinzoon van Nelson Mandela schrijft in het boek “De moed om te vergeven” hoe hij als 11-jarige bij zijn opa ging wonen en hoe hij de strijd van zijn opa als jongere heeft beleeft. Kiezen voor verbondenheid en voor focus op het goede van ieder mens betekent niet dat je geen tegenslag zal ervaren, maar het geeft de kracht om te vergeven en voldoening in het leven te ervaren.

Ik ben gefascineerd door interacties tussen mensen en hoe dat bepaalt hoe we ons gedragen en hoe we ons ontwikkelen. Als echte teamspeler krijg ik energie van contact met anderen en van samenwerken. Het geeft mij dan ook veel voldoening om in mijn werk als coach met andere mensen te werken aan optimaal samenleven en samenwerken. Mijn manier van coachen is geïnspireerd door Ubuntu.

Ik geloof dat mensen deugen en dat zij het in zich hebben om goed te zijn voor zichzelf en voor anderen. Er is alleen veel moed voor nodig om daarvoor te durven kiezen. Hoe meer mensen dit durven, hoe mooier de wereld!

Wil jij kiezen voor leven in verbondenheid en met focus op het goede in jezelf en in anderen en heb je daar graag wat hulp bij? Neem dan contact met mij op via email wilma@mind2.nl of via de website www.mind2.nl.