Welzijn@Werk 2.0

Mind2 BeYou  Mind2 WorkWell

Hoe doe je iets aan een situatie op je werk waarin je je niet fijn voelt en die teveel energie kost? Waar begin je, als het een chaos is in je hoofd? Hoe krijg je verandering in de situatie?

Een mogelijkheid is om het te negeren en te wachten tot er om je heen iets verandert. Vaak gebeurt dat ook wel …. vroeg of laat. Het gevaar is dat het te lang gaat duren en dat je opbrandt. Dat wil je echt niet meemaken! De andere optie is om er iets aan te doen. Je bent zelf degene die het beste weet wat je nodig hebt om je weer beter te voelen.

Tips van Mind2 coaching:

  1. Balans opmaken van de situatie
  2. Bewust zijn van je gedrag en dat van anderen
  3. Eigen verantwoordelijkheid nemen
  1. Balans opmaken van de situatie

Wanneer die balans er langdurig niet is en je negatieve emoties en stress symptomen ervaart zal dat het werkplezier en de effectiviteit van het werk negatief beïnvloeden. Het is aan te raden om dan te onderzoeken waardoor het gevoel van onbalans ontstaat zodat bekend is wat er nodig is om meer balans te verkrijgen.

Vitaal leven en werken of stabiel welzijn ontstaat wanneer je de hulpbronnen tot je beschikking hebt die nodig zijn om aan de taakeisen die je tegenkomt te kunnen voldoen. Met dit model kan je structuur aanbrengen in wat je mist en wat je wel tot je beschikking hebt om fijn te werken.

Bron: DISC (Demand-Induced-Strain-Compensation) model, De Jonge en Dormann 2003,2006.

Voorbeelden van hulpbronnen en taakeisen gebaseerd op het DISC model:

  1. Bewust zijn van je gedrag en dat van anderen

Door jezelf te respecteren en steeds beter te begrijpen leer je anderen ook beter begrijpen en meer te respecteren. Vooral je sterke negatieve emoties zeggen veel over wat er met je gebeurt en wat je zou willen en wat je nodig hebt. Dit bewustzijn kan leiden tot meer zelfvertrouwen en daardoor prettigere samenwerking met anderen.

Meer bewustzijn kan ontwikkeld worden door de volgende onderwerpen te onderzoeken:

  • Hoe je de dingen als vanzelf doet, wat je geen energie kost, je persoonlijke kwaliteiten.
  • Wat je moeite kost, waar je je aan ergert bij anderen, waar je afkeer van hebt.
  • Hoe je jezelf ziet ten opzichte van anderen, wat je belangrijk vindt, hoe je in het leven staat.

Een krachtig hulpmiddel hierbij is de Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (RHETI), vertaald door Frank Schaper en Azwin Ressang, bestaat uit 144 uitspraken gegroepeerd in paren. Dit is een vragenlijst waarbij je steeds één van de twee uitspraken kiest die het meest bij je past.

Figuur is samengesteld uit verschillende bronnen en gebaseerd op de 9 Ennegram types beschreven in het boek van Frank Schaper en Azwin Ressang, Het Enneagram en het team in jezelf; ontdek je veelzijdigheid, Scriptum, 2003, 2009.

  1. Eigen verantwoordelijkheid nemen

Er is veel wat je helemaal niet kan beïnvloeden. De kunst is om je daar niet al te druk over te maken en te focussen op wat je wel kan beïnvloeden.

Herken je persoonlijke valkuilen en ontwikkel nog meer kwaliteiten. Leer je belemmerende overtuigingen ombuigen naar bemoedigende gedachtes die je helpen focussen op waar je naar toe wilt.

Je neemt je eigen verantwoordelijkheid door de nadruk te leggen op wat je kan en wat je wilt en zo je leven de richting te geven die goed voor je is.

Voor informatie neem contact op via Contact.