Welzijn op het Werk

Er word voortdurend onderzoek gedaan naar het effect van het welzijn van medewerkers. De belangrijkste voordelen van welzijn van medewerkers voor een bedrijf of organisatie zijn:

  • Betere werk moraal en betrokkenheid

  • Gezondere en meer inclusieve cultuur

  • Minder ziekte verzuim

Dit staat in een rapport van het CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development), een beroepsvereniging voor HR-professionals, uitgebracht in 2018. Dit rapport bevat gegevens van onderzoek naar ‘’Health and Wellbeing at work” en is online toegankelijk op de volgende link: https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/health-well-being-work.

Het heeft dus wel degelijk zin om actief te werken aan het positief beïnvloeden van het welzijn van medewerkers omdat ze dan succesvoller en aardiger zijn en minder vaak verzuimen door ziekte.

In een artikel in The Journal of Wellbeing geeft psychologe Dr. Lalage Dorothy Sanders met 2 collega’s een overzicht van een review naar theoretische perspectieven en definities van welzijn. Hun conclusie is dat welzijn een staat van een evenwicht of balans is die constant wordt beïnvloed door gebeurtenissen en uitdagingen in het leven.

Welzijn draait om balans (Dodge et al. 2012)

Er is sprake van stabiel welzijn wanneer mensen de pyschologische, sociale en physieke resources hebben om de specifieke psychologische, sociale en physieke uitdagingen die zij tegenkomen aan te kunnen.

Bron: Dodge, R., Daly, A., Huyton, J., Sanders, L. (2012), The challenge of defining wellbeing. Journal of Wellbeing 2 (3), 222-235.

Zodra een uitdaging zwaarder wordt dan de resources aan kunnen is iemand uit balans. Mensen zijn op hun best als de resources en uitdagingen tegen elkaar op gewassen zijn.

Er zijn natuurlijk omstandigheden en gebeurtenissen in het leven die een negatief effect hebben op ons welzijn en waar we niets aan kunnen veranderen. Dan gaat het om acceptatie en mildheid. Belangrijk is om ons bewust te zijn van wat we wel kunnen veranderen en mee te bewegen met wat er gebeurt, te ontwikkelen wat we nodig hebben om veranderende situaties aan te kunnen.

Voor psychologische uitdagingen zijn mentale skills nodig zoals veerkracht en zelfbewustzijn. Bij het sociale welzijn gaat het om het communiceren, afstemmen op -, inleven in – en verbinden met andere mensen. Physieke uitdagingen gaan om leef omstandigheden en lichamelijke gesteldheid.

Coaching helpt mensen bewust te maken van hun eigen persoonlijke balans en van wat nodig is om in balans te blijven.

Mind2 BeYou Mind2 WorkWell voor individuele begeleiding.

Mind2 InnerAct workshop voor groepen en Mind2 GoForward voor teams.

Voor informatie neem contact op via Contact.