Coachen op de werkvloer brengen in bedrijven.

,

Coachen omdat dat het welzijn op het werk vergroot waardoor mensen effectiever en meer duurzaam inzetbaar zijn en er minder verzuim is.

Individuele coaching als aanvulling op een team training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectief leiderschap versterkt positieve veranderingen.

Effectiviteitstraining, leiderschapstraining, communicatie workshop, persoonlijkheidstesten etc. dragen absoluut bij aan de ontwikkeling van medewerkers in bedrijven. Als aanvulling hierop wil ik pleiten voor het integreren van individuele coaching in team trainingen waardoor het voor werknemers helder wordt hoe zij persoonlijk het meeste voordeel kunnen halen uit de training omdat dat een verschil kan maken in het welzijn op het werk!

Team trainingen in bedrijven hebben soms alleen een kortstondig effect en missen de positieve uitwerking op persoonlijk niveau op de langere termijn. Om jezelf echt aan te pakken en jezelf verder te ontwikkelen moet je je namelijk aangesproken voelen, het gevoel hebben dat het over jou gaat, en dat er voor jou iets te winnen valt. Team training in relatie tot persoonlijkheid en effectief leiderschap levert begrip op voor verschillen in mensen en meer zelfkennis maar er is meer nodig voor individuele ontwikkeling en vooruitgang. De vervolgstap is namelijk hoe je de kennis gebruikt om jezelf verder te ontwikkelen, hoe je jezelf aan kan pakken, en dat is voor iedereen weer anders, afhankelijk van aanleg, karakter en ervaringen. Het behalen van deze diepgang op het vlak van persoonlijke ontwikkeling is mogelijk door te werken met kleine teams en daarnaast individuen afzonderlijk te begeleiden.

Mind2 GoForward

Team training in combinatie met persoonlijke begeleiding vergroot het welzijn op het werk.

Als iedere persoon in een team zijn eigen verantwoordelijkheid aangaat om de beste versie van zichzelf te geven voor de gezamenlijke doelen van het team zal de effectiviteit van het totale team worden vergroot. Als iedere persoon naast kennis over verschillen in persoonlijkheden ook begrip krijgt voor verschillen in uitdagingen kunnen mensen elkaar daarin ondersteunen en wordt het welzijn vergroot.

Voor informatie over hoe je dit in je bedrijf toepast, bel me op 0621702704 of stuur een mail naar wilma@mind2.nl